header-photo

Dana 29.06.2020.godine posjeta ekipe TVSA na pčelinjaku.

Dana 26.06.2020.godine održane tri radionice projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u saradnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH.

Dana 14.06.2020.godine Društvo pčelara Kantona Sarajevo je organizovalo prvi izlazak na pčelinjak za 30 učesnika pčelara početnika, medu njima i osam žena. Projekat pod nazivom Matica života je u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP i u saradnji sa Općinom Stari Grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. U prisustvu četiri edukatora, učesnici radionica su upoznati sa osnovama rada na pčelinjaku.

15 i 16 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u saradnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 05.06.2020.godine

Obavještavamo pčelara da Društvo pčelara Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u saradnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Nastavak radionica počinje u petak 05.06.2020.godine sa pocetkom u 17 časova i 30 minuta.

14 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u saradnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 10.03.2020.godine

13 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u sa radnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 03.03.2020.godine.

12 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u saradnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 25.02.2020 godine.

11 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u sa radnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 18.02.2020.godine

10 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u sa radnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 11.2.2020.godine. Predavač Mustafa Ferhatbegović.

9. Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u sa radnji sa Općinom Stari grad te partnerom udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana dana 04.02.2020.

8. Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a implementira UNDP I u sa radnji sa Općinom Stari grad i partnera udruženja Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 28.01.2020.

7.Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Općine Stari Grad i partnera udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 21.01.2020. Predavač Hajro Nurković.

6 Radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i partnera udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 14.01.2020.godine.

Peta radionica projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i partnera udruženje Aarhus centar u BiH. 09.01.2020.godine.

Četvrta radionica u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Općine Stari Grad i partnera udruženje Aarhus centar u BiH. Radionica je održana 26.12.2019.

Održana treća radionica projekta Matica života 23.12.2019.godine u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Općine Stari Grad i partnera udruženje Aarhus centar u BiH. Predavač Evgenije Žolkević.

Druga Radionica u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija a koji implementira UNDP i uz podršku Opcine Stari Grad i partnera udruženje Aarhus centar. Radionica je održana 18.12.2019.godine.Predavač Evgenije Žolkevic

Društvo pčelara Kantona Sarajevo je počelo sa realizacijom projekta Matica života u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija, implementira UNDP i uz podršku Opcine Stari Grad i partnera Aarhus centar u BiH. Prva radionica održana dana 16.12.2019.godine sa početkom u 17 časova i 30 minuta.

Galerija slika sa sajma održanog 09.07-13.07. 2013 godine!