header-photo

Nešto o Društvu...

Društvo Pčelara Kantona Sarajevo je formalno-pravni sljedbenik Društva pčelara „Sarajevo“ i u kontinuitetu predstavlja izraz organizovanog pčelarenja kroz dugogodišnji istorijat koji datira više od jednog stoljeća. I pored niza specifićnosti, Društvo Pčelara „Sarajevo“ je ćinilo okosnicu organizovanog pčelarenja na prostorima BiH i šire, a zahvaljujući svom uglednom i renomiranom članstvu predstavljalo centar naučnog, istraživačkog, edukativnog i sajamskog okupljanja, koje je pored grada Sarajeva, BiH, bivše države, najčešce imalo i internacionalni karakter.

Tako se u vihoru rata i u opkoljenom Sarajevu, u jesen 1993 godine, okuplja oko 20-ak pčelara i osniva Društvo Pčelara „Sarajevo“ sa sjedištem u ul.Šaloma Albaharija br.12 u Sarajevu, te ga registruje u Višem sudu pod brojem:R-II-121/93 sa danom 01.10.1993.god.Za predsjednika Društva je registrovan Hadžimahović Hivzija, a Bakir Krivošija i Mušinović Halil za članove Predsjedništva.Osim osnovnog cilja da se ovom registracijom Društva ispoštuju odredbe Zakona RBiH o udruživanju građana, željelo se sagledati stanje pčelarskog fonda i načini kako se međusobno pomagati i organizovati oko očuvanja i proširenja istog.Godine 1995. Društvo se seli u nove i veće prostorije u ul.Jadranska br.5, a okončanjem ratnih dejstava članstvo se rapidno povećava, tako da te 1995 godine već broji preko 200 aktivnih pčelara. Zahvaljujući vođstvu Društva, a posebno njegovom predsjedniku rahm. Hivziji Hadžimahoviću, pruža se elementarna pomoć pčelarima kroz snabdjevanje sa rojevima, maticama, košnicama i drugom pčelarskom opremom.

Zbog izmjenjene regulative i kantonalnim uređenjem FBiH, godine 1996 osniva se i registruje Društvo Pčelara Kantona Sarajevo, kao formalno-pravni nasljednik gore pomenutog udruženja Pčelara „Sarajevo“, a za njegovog prvog predsjednika izabran je Esad Voloder.Jedinstveno kantonalno Društvo Pčelara intenzivira svoju aktivnost kroz niz planski i programskih projekata i privlaći sve veći broj pčelara tako da njegovo članstvo krajem 2008 god. broji preko 400 aktivnih pčelara.Na inicijativu i u organizaciji Društva Pčelara Kantona Sarajevo, zajedno sa kantonalnim udruženjima pčelara iz Tuzle, Zenice, Hercegovine, i ostalih gradova organizuje se osnivanje Saveza Pčelara Federacije BiH.

Današnji Sarajevski pčelari i njihova pčelarska organizacija, baštine vrijednu i svjetlu tradiciju prethodnih pčelarskih organizacija i s ponosom ističu neke od svojih članova kao što su:prof.dr.Husnija Ćerimagić, prof.dr.Muhidin Hadžimuratović, Nijaz Abadžić, Kemo Bičakčić, Tulić Husnija, Novković Ivica, Hadžimahović Hivzija, Sarić Mesud, Dolovac Alija i mnogi drugi koji neće zamjeriti što nisu spomenuti. Naše Društvo Pčelara preuzima obavezu i amanet da svojom organizacijom, radom i djelovanjem, nastavi uspjehe prethodnih generacija pčelara i sačuva sjećanja na njih.

Dobro Došli!!!

Društvo Pčelara Kantona Sarajevo Ul. Jadranska br.5;
Tel:033/204-585;
e-mail:info@pčelarisa.ba;