header-photo

Lokacija Društva...

Društvo Pčelara Kantona Sarajevo se nalazi u samom centru Sarajeva, na adresi Jadranska br. 5

Posjetite nas u našim prostorijama Društva ili kontaktirajte nas na sljedeči telefon!

 

Društvo Pčelara Kantona Sarajevo Ul. Jadranska br.5;
Tel: +387 (0) 33/204-585;
e-mail: drustvopcelaraks@gmail.com info@pčelarisa.ba;